Laughaven

Laughaven

Idag 20 juni har jeg med buskrydder klippet græs i Laugshaven, der er en del anden vegetation som jeg vil bekæmpe i morgen tirsdag.
 
I Laugshaven er der opsat to borde med bænke.

I  dag har jeg plantet 10 stk. 2 m. høje Amelanchier = Bærmispel  og 8 stk 2 m. høje ægte crus galli =
Hanesporetjørn og 10 buske Aronia = surbær samt 5 Kræger og nogle Kirsebær.

Til årsmødet fik lauget sponsoreret brugsret til 2 jordlodder i form af to skovenge til beplantning med snapse relaterede planter. I forvejen er der et eldorado af slåen.
En stor tak til sponsoren. Det er en stor glæde at kunne lave fællesture på egen jord. Der bliver ikke udstedt frikort til området, da der tages hensyn til vildtet , - især i yngletiden.

Jeg var i Laughaven den 21 juli, for at tilse de plantede træer og for at så en del frø af Kvan. De plantede kvan er i vækst.
 Vi er nu selvforsynende med Slåen til alle medlemmer.


Den 19 august var jeg sammen med Bruno i Laugshaven for at klippe græs og anden vegetation , så det ser pænt ud derude nu.
Der er til efterår lovning på planter af Kræger - vilde Blommer - og en dyrket vildform af Reine Claude. samt en anden Surkirsebær, alt fra Ærø.
Den 25 august har jeg fra Ærø " importeret " 10 Surkirsebær planter, som bliver plantet i Laugshaven.


I dag den 7 september var jeg i Laugshaven for at bekæmpe uønskede vækster, brændenælder, skræpper, vilde hindbær og brombær,
men der vil være et stadig tilbagevendende behov for med le at pleje arealet, et par år endnu.

23 September Laugshaven, den ene af engene er i dag blevet klippet helt ned, så der til Slåenturen er god passage, den anden eng står med græs.

Der er den 7 oktober fra Fyn hjemtaget to forskellige typer Kræger og en kirsebær sort, små mørke bær, som fynboer kalder " Saftbær."

Et medlem har leveret planter af en storfrugtet Kræge og Rosinblomme.

Der er den 14 dec.hjemtaget 3 planter af en god Surkirsebær fra Ærø.
Jeg søger planter af forskellige arter af KRÆGER - AMELANCHIER - SPILLINGER,--- PARADISÆBLER
Kender i nogen eller noget sted, hvor der findes sådanne planter, vil jeg gerne have en Mail , eller gerne Ring.

 

Kom og vær med

Kom og vær med på vores ture. Vi har mange hyggelige ture i naturen hvor vi nyder kaffe og kage efter vi har plukket bær eller urter.

Lær om planter

I lauget har vi medlemmer som har bred viden om blandt andet Svampe, planter, træer, bær og frugt, så vores ture er altid oplysende og inspirerende.

Vinter møder

Om vinteren hvor der er koldt udenfor og ingenting at plukke i naturen, hygger vi os indenfor med plandt andet konkurrencer, bingo og spændende gæste foredrag.