Østerstur 2017

Tags: Østerstur 2017

Østerstur 2017

På generalforsamlingen var der ønsker om en østerstur, det er dog med kort frist, da vi som tidligere år kan tilslutte os Alsjægerne og Strandjægerne, der i forvejen har planlagt en tur til Rømø.

Dato 2. april.

Bindende tilmelding senest den 24. marts til Hans på quisonne@bbsyd.dk

Der er kørsel i egne biler med opsamling ved Marie Kirken i Sønderborg og Broager kirke, begge steder kl. 9.00.

Ved tilmelding skal der angives ønsket mødested med et M eller B.

Husk gummistøvler samt pose eller spand til at indsamle østers i.
Der vil være tændt op i grillen på natur styrelsens grillplads, hvor de indsamlede østers så kan nydes grillede eller rå; medbring selv dressing og drikkevarer hertil. Og evt. en madpakke eller noget til grillen.

Pris 50 kr,-

Kom og vær med

Kom og vær med på vores ture. Vi har mange hyggelige ture i naturen hvor vi nyder kaffe og kage efter vi har plukket bær eller urter.

Lær om planter

I lauget har vi medlemmer som har bred viden om blandt andet Svampe, planter, træer, bær og frugt, så vores ture er altid oplysende og inspirerende.

Vinter møder

Om vinteren hvor der er koldt udenfor og ingenting at plukke i naturen, hygger vi os indenfor med plandt andet konkurrencer, bingo og spændende gæste foredrag.